D.O. 'Plà i Llevant'

Zona Vinícola:  PLÁ I LLEVANT

Dirección:        Calle Lluna, nº 35
Localidad:        PORRERES
Provincia:        ISLAS BALEARES